Показує 3 Результат(ів)
2014_ukr

Програма Для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 —11 класи (Рівень стандарту)

Навчання історії у старшій школі спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів/учениць, формуванні в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

istoriya ukrayiny

Робоча навчальна програма для 10-11 класів

Освіта ХХІ ст. — це освіта для людини. ЇЇ стрижень — розвивальна домінанта, виховання відповідальної особистості. І тому основною метою та пріоритетним результатом педагогічної діяльності має стати плекання конкурентоспроможної, життєво компетентної особистості, яка може підтримувати необхідний рівень соціальної активності, бути соціально мобільною.