Показує 4 Результат(ів)
ZAKON UKRAYINY

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

ZAKON UKRAYINY

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійну (професійно-технічну) освіту

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійної (професійно-технічної) освіти з метою: забезпечення громадянам України, у тому числі особам з особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні  на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

POLOZHENNYA

ПОЛОЖЕННЯ про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Це Положення визначає порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за інституційною формою здобуття освіти, що організовується у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі — заклади освіти) для забезпечення права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі — професійна освіта).