Показує 2 Результат(ів)
Osobystisno-oriyentovanyy pidkhid

Методичний порадник

Навчання історії України спрямоване на реалізацію загальної мети базової освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Olimpiady

Завдання для підготовки до олімпіади

Історію треба знати і вивчати, щоб творити сучасне й майбутнє, враховуючи досвід і не повторюючи помилок попередників. Історія України має визначальне значення для формування національної свідомості українського народу. Незалежність і Соборність стали символами історичного поступу українців. Впродовж кількох століть українці вірили і прагнули створити єдину, неподільну і самостійну країну.