Програма факультативного курсу 10-11 класи

Навчальна програма факультативу «Підготовка до ЗНО. Історія України» варіативної складової навчального плану на 2019/2020 — розраховані на викладання протягом двох років у 10 та 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета Факультативу: полягає у підвищенні рівня знань учнів, поглибленні знань з історії України, фактів і закономірностей історичних процесів.

Оперувати поняттями та термінами: «історичні джерела», «археологія», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «енеоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «колонізація».

Позначати на картосхемі: місця основних стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України; території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів і сарматів, місце розташування античних міст — колоній Північного Причорномор’я та Криму, напрямки розселення слов’ян під час Великого переселення народів.

Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури суспільне, господарське та духовне життя носіїв кіммерійців, скіфів, давніх слов’ян.

Визначати риси неолітичної революції; причини та наслідки занепаду Великої Скіфії; особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму. Пояснювати у чому наслідки та значення Великого розселення слов’ян.

Галицько-Волинська спадщина. Боротьба Польщі та Литви за Українські землі. Українські історичні процеси в період Речі Посполитої: Люблінська унія 1569, Берестейська унія 1596. Зміни в соціально-економічному житті Українців в період Запорізької січі, національно-визвольна війна під проводом Богданом Хмельницького. Історичні процеси в Україні у період Експансії Російської Імперії та Австро-Угорської Імперії. Розвиток Західно Українських земель та Наддніпрящіни на початку XX ст.. Українці у першій світовій війні. Революційні події в Україні боротьба за збереження Української державності. Україна у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини, Румунії, Українській народ у II Світовій Війні. Післявоєнний період в Україні; лібералізація суспільства; Загострення радянської кризи; розпад СРСР та проголошення незалежності. Розвиток України в умовах незалежності.

Програма розрахована на 2 роки навчання «31 година»

  1. Методичний порадник з Історії України